oktober 17, 2021

Vilt bezoekt Rimburg

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Wat kunnen we leren van anderen?

Vilt gaat op bezoek in Rimburg

Het Kernoverleg Vilt is nog steeds zoekende. Hoe krijgen ze meer leven in de brouwerij? In Rimburg kenden ze een soortgelijke problematiek. Misschien ligt hier voor Vilt de sleutel naar succes!

Een aantal jaren geleden kreeg Rimburg eveneens te maken met nogal wat functieverlies. Zo werd de basisschool gesloten, gingen diverse winkels dicht, maar ook de bank en het postkantoor. De voetballende jeugd vertrok naar de gefuseerde voetbalclub in een ander dorp.

Joep Kleinen van de Dorpsraad Rimburg en kartrekker in het dorp: "De dorpsraad besloot om de verenigingen bij elkaar te roepen en centraal de vraag te stellen: hoe moet het dorp er over vijf jaar uitzien? Moeten we wachten op voorzieningen die ons aangereikt worden door de gemeente of andere overheden of gaan we zelf aan de slag? Met z’n allen gingen we voor het laatste – we creeerden daarmee Draagvlak"!

Omdat de school dicht ging, vertrokken, net als in Vilt, kinderen naar andere scholen in andere dorpen, maakten daar nieuwe vriendjes. De carnavalsvereniging ging meer inzetten op de jeugd: de jeugd de kans om zelf meer optredens te verzorgen. Deze zet sloeg aan, meer jeugd werd actief binnen de vereniging.

De dorpsraad slaagde erin om twee jeugdelftallen die net vertrokken waren, weer terug te halen naar het dorp. Er wordt getraind en gespeeld op het oude veld. De speeltuin kreeg een opknapbeurt en in navolging van de carnavalsvereniging zette ook de fanfare meer in op de jeugd.

Rimburg kampte bovendien met haar bereikbaarheid. Sinds december 2016 was er geen OV meer. In samenspraak met Arriva en de Provincie werd er een buurtbusproject met maar liefst 25 vrijwilligers opgezet. Hierdoor rijdt er nu ieder uur een buurtbus.

 

Om Vilt verder te helpen, hebben we Joep Kleinen van de dorpsraad Rimburg gevraagd hoe zij de leefbaarheid in hun dorp hebben aangewakkerd.

Meer weten over hoe je je eigen leefomgeving kunt verbeteren:

Dorpsraad Rimburg

VKKL

KNHM Limburg

Burgerkracht Limburg