januari 19, 2022

Stichting Mentorschap Sittard

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Mentor is vertegenwoordiger en maatje

Stichting Mentorschap komt op voor zwakkeren

Stichting Mentorschap Limburg neemt het op voor mensen die door ziekte of een beperking niet hun eigen zaken kunnen regelen. Tegelijkertijd zijn ze maatjes, zo ook Harry en Wouter...

Harry Diederen en mentor Wouter Verstraeten zijn al meer dan vier jaar samen. Wouter is zijn officiële vertegenwoordiger, maar ook maatje. Hij helpt Harry bij gesprekken met instanties of een belangrijke afspraak bij de huisarts. Maar soms doen ze ook gewoon leuke dingen samen.

Dat laatste heeft nogal onder druk gestaan. Harry leeft in een woongemeenschap in Heerlen. Daar heeft Corona hard toegeslagen, een aantal medebewoners zijn overleden aan de gevolgen van het virus. Hierdoor moest Harry binnen blijven. Niet alleen de structuur van de mentor viel weg, maar ook zijn werk. Vier dagen in de week beleeft hij veel plezier aan zijn werkzaamheden bij Radar. Een tijdlang nocht hij zijn werk voortzetten op de kamer. Maar vanwege besmettingsgevaar werd hem dat weer ontnomen.

Het Mentorschap is bedoeld voor mensen die niet goed voor zichzelf kunnen opkomen en geen familie of anderen hebben om op terug te vallen. Het gaat om meerderjarige personen die door hun ziekte of beperking in bepaalde situaties moeite hebben met het begrijpen van informatie en het nemen van beslissingen. Voor hen is het ingewikkeld de regie te houden wanneer het gaat over hun verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling. Een mentor van de Stichting Mentorschap, is een vrijwilliger, en helpt hen daarbij.

Nadat de kantonrechter een verzoek tot mentorschap heeft ontvangen, overlegt hij eerst met alle betrokkenen. Dat zijn de cliënt, de mentor en belangrijke anderen, zoals een arts of familielid. Op basis daarvan bepaalt de kantonrechter of mentorschap wordt aanvaard en wie de mentor wordt. De stichting richt zich op het sociale aspect; het moet een soort maatje worden.Stichting Mentorschap is er voor mensen die door ziekte of met een beperking niet voor zichzelf kunnen opkomen. De mentoren vertegenwoordigen hun clienten maar zijn eveneens een maatje. Wouter Verstraeten en Harry Diederen (foto) zijn al vier jaar maatjes.

Meer weten: Stichting Mentorschap Limburg