juli 28, 2021

Stichting Bureninitiatief

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Maastricht

Beschrijving

Initiëren van drempelloze contacten in de buurt, waarmee sociale cohesie wordt vergroot. Dat is het doel van Stichting Bureninitiatief. Ze biedt een laagdrempelige ontmoetingsplek door en voor bewoners in de wijken Nazareth en Limmel in Maastricht (zogenoemde Vogelaarwijken met veel armoede en eenzaamheid). Om het voorzieningenniveau op peil te houden en het nieuwe eetproject te kunnen realiseren zijn aanpassingen nodig, zoals herindeling ruimte, aanpassing keuken, investeringen in pannen/servies en schilderwerk.


Online

 - Projectwebsite

Partners

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Samenwerkingsfonds Zorgen voor Elkaar van de Provincie Limburg en het Oranje Fonds.

Details

Status: In bedrijf
Startdatum: 01-01-2018
Kenmerken: Ouderen, Jongeren