juni 27, 2022

WijZijnVrijwilligers

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Limburgse steden doen mee

#WijZijnVrijwilligers

#WijZijnVrijwilligers is een online platform dat mensen stimuleert om vrijwilligerswerk te doen. Het platform is opgezet door het social tech bedrijf Deedmob.

Op #WijZijnVrijwilligers kunnen vrijwilligers, burgerinitiatieven en organisaties elkaar vinden. Vrijwilligerswerk draagt bij aan een vitale en leefbare samenleving. Een Limburg waar meer naar elkaar wordt omgekeken.

Vrijwilligerswerk zorgt bovendien voor de verbinding tussen mensen. In de straat, in de wijk of buurt en zo ook in de dorpen en steden. Het maakt het mogelijk voor Limburgers om mee te doen en aansluiting te vinden bij een ander. En dat leidt stap voor stap, handje voor handje, tot een Limburg voor elkaar.

Deedmob
Wereldwijd vertegenwoordigt Deedmob meer dan 900,000 vrijwilligers en meer dan 1,500 goede doelen. Het is de eerste keer dat de technologie provinciebreed wordt uitgerold.

#WijZijnVrijwilligers is een online platform dat mensen stimuleert om vrijwilligerswerk te doen.

Meer weten:
WijZijnVrijwilligers
Deedmob

 

 


#Wij Zijn Limburg
Spoorplein 28
6411 NZ  Heerlen
KvK: 72333707
info@wijzijnlimburg.com

Album