Skip to main content
Ook een inspirerend verhaal?
Deel mee
Wijken
Terug naar overzicht #WijZijnLimburg

Wie helpt Rene mee?

Rene Abels onderhoudt zeventig veldkruisen in de gemeente Gulpen-Wittem. Dat doet hij als vrijwilliger, maar Rene kan een extra handje goed gebruiken. Blikjes verf en kwasten, heggeschaar, snoeimachine en ander gereedschap neemt hij zelf mee in een karretje dat aan zijn fiets hangt. De nieuwe vrijwilliger moet vooral een goed humeur meebrengen. Samen onderhouden ze dan een mooie erfenis.
Video Poster

Video: Vrijwilliger cruciaal voor de kruizen

Ook vrijwilligerswerk doen?

De Provincie Limburg werkt samen met diverse maatschappelijke organisaties. Veel van hen maken gebruik van vrijwilligers. Door goed samen te werken wordt kennisuitwisseling bevorderd tussen de verschillende organisaties en worden sociale verbanden versterkt. Uiteindelijk met als doel dat zoveel mogelijk mensen een rol kunnen spelen in de samenleving. In het beleidskader Maatschappelijke Organisaties 2017-2020 kun je lezen hoe de maatschappelijke organisaties werken en welke vraagstukken zij aanpakken.

De Provinciale Ondersteuning Vrijwilligerscentrale Limburg (POVL) is één van die maatschappelijke organisaties. Deze heeft als doel het verbeteren van de kwaliteit door ondersteuning van het vrijwilligerswerk in Limburg in het algemeen en van de vrijwilligerscentrales in het bijzonder. De activiteiten zijn er met name op gericht de vrijwilligers van de vrijwilligerscentrales te ondersteunen.

Via de Provinciale Ondersteuning Vrijwilligerscentrale Limburg vind je een vrijwilligerscentrale in je buurt.


Ook een inspirerend verhaal?
Deel mee
andere items binnen dit thema