Skip to main content

Fietstocht

Benieuwd naar het moois dat gebeurt in Gebrookerbos? Maak een fietstocht door Heerlen-Noord! Download het boekje met alle initiatieven én de fietsroute op de website van Neimed.

Wijken
Terug naar overzicht Gebrookerbos

Van weiland naar wij-land

Gebrookerbos is een ontwikkelstrategie voor het gebied Heerlen-Noord (tussen kasteel Hoensbroek en de Brunssummerheide), een gebied dat van oudsher een decor was van de mijnbouw.

Lege plekken

Door het wegvallen van deze delfstoffenwinning en de demografische ontwikkelingen vallen er in Heerlen open ruimtes in het landschap: groengebieden langs beken, oude mijngebieden, groeves, bedrijventerreinen die liggen te wachten op bedrijven, een lege strook waar ooit een mijnspoor liep, of voetbalvelden van clubs die vanwege de bevolkingsdaling gefuseerd zijn, of een plek waar een school of kerk gesloopt werd.

Die plekken die er nu ‘verloren’ bij liggen kunnen een grote impuls betekenen voor de kwaliteit en vitaliteit. Uitgangspunt is niet het vormen (of bouwen) van iets nieuws op een lege plek, maar het omvormen van een bestaande plek tot iets nieuws. Een belangrijke succesfactor hierbij is een bottom-up aanpak: het betrekken, en activeren van bewoners en ondernemers die zich betrokken voelen bij deze plekken en er zelf mee aan de slag gaan.


andere items binnen dit thema