Skip to main content
Wijken
Terug naar overzicht

´Uw initiatief past niet in ons kader! En wat doen we nu?´

Naast de traditionele sociale verbanden, zoals verenigingen, zien we steeds meer nieuwe inwonersinitiatieven in Nederland. Bewoners die een zorgvoorziening in hun dorp opzetten, een leegstaand terrein omvormen tot ontmoetingsplek of een vervoersvoorziening opzetten met vrijwilligers. Uit recent onderzoek blijkt dat ondanks dat iedereen deze initiatieven toejuicht, ze vaak toch niet de ruimte krijgen die nodig is. Door een groeiend aantal regels, controles en formulieren. Wat kunnen we hieraan doen?

Wegwijzer

Op basis van onderzoek en gesprekken met professionals, bestuurders en burgers is er wegwijzer samengesteld met tips & tricks. Download de wegwijzer >

Op 13 maart is de Wegwijzer aangeboden aan Hans Teunissen, gedeputeerde van de Provincie Limburg.


Ook een inspirerend verhaal?
Deel mee
andere items binnen dit thema