Skip to main content

Meer informatie

Bel met het Meldpunt Eenzaamheid (Ouderenwelzijn Kerkrade, Impuls, bereikbaar tijdens kantooruren), telefoonnummer 045-54 56 351 of e-mail: info@impulskerkrade.nl

Ook een inspirerend verhaal?
Deel mee
Wijken
Terug naar overzicht

Met muziek uit het isolement

Na haar scheiding en verhuizing naar Kerkrade voelde Frieda zich buitengesloten. Er was niets meer om naar uit te zien, haar leven stond stil. Via Samen Leven Kerkrade kwam Mariska Vreuls op haar pad. En die bracht haar terug naar haar grote passie: de muziek.

De muziek heeft me weer vreugde gebracht

Video Poster

Video: Zelf & Co - Met muziek uit het isolement

Dit is één van de portretten uit de serie Zelf & Co. Zelf & Co is in 2014 opgezet als samenwerkingsverband van vijftien zorg- en welzijnsinstellingen, gemeenten en andere (overheids)organisaties die actief zijn op het gebied van wonen, welzijn en zorg. In de video's laten Limburgers zien hoe zij, soms met hulp van anderen, weer regie nemen over hun eigen leven.


Ook een inspirerend verhaal?
Deel mee
andere items binnen dit thema