Skip to main content
Wijken
Terug naar overzicht Diana Bolk:

‘Je moet je gewoon laten horen!’

“Jullie doen allemaal veel te ingewikkeld. En maar praten, praten, praten. Het zal allemaal best complex zijn, hoor. En dus is het nodig om er goed over na te denken en samen te overleggen. Maar kan het niet wat minder?”

Aan het woord is Diana Bolk, één van de kartrekkers van de Woonzorgbrigade / Burenhulp op de Donderberg in Roermond. Deze dame met onvervalst Amsterdamse tongval en al jaren woonachtig in Roermond, is recht voor zijn raap. Zo ook toen ze Erik Geurts, gedeputeerde, uitleg gaf over het nut van een informele zorgvoorziening als de woonzorgbrigade: “Als jij daar aan de deur komt in je strakke pakkie, dan doen ze de deur niet eens open. Sta ik daar, gewoon als buurtbewoonster, dan doen ze zelfs in hun pyjama met krulspelden open.” 

Bewoners die zich durven laten horen

De professionele ondersteuners die actief zijn op de Donderberg hebben het geluk te mogen werken met bewoners als Diana. Bewoners die zich durven laten horen, en daar ook van harte toe worden uitgenodigd. Bijvoorbeeld in het woonzorg-overleg waar medewerkers van formele zorgpartijen praten met kartrekkers van informele zorgplekken. Maar ook in het overleg waar afstemming plaatsvindt tussen alles wat gebeurt in de wijk. Hier komt vaak het belang van helder en open communiceren naar voren. Dan zegt Diana: ‘Wij als bewoners zien niks gebeuren, terwijl jullie heel wat doen achter de schermen. Dat moet je ook vertellen, want wij denken anders dat die professionals zitten te niksen.’

Samenwerking tussen beide werelden

Bewoners die alles weten over hun buurt. Professionals die zich met hart en ziel inzetten voor de taak die ze hebben. Samenwerking tussen beide werelden is noodzakelijk. Want waar de kennis en kracht van de ene ophoudt, start die van de ander. “Ja, zo doen we dat op de Donderberg!”, aldus Diana. “Je moet je gewoon laten horen bij de dames en heren!” 

De uitgebreide versie van dit artikel verscheen in juli 2017 in het magazine 'Limburg waar het bloeit, waar het kraakt'.


andere items binnen dit thema