Skip to main content
Wij zijn Limburg
Doe mee
Wijken
Terug naar overzicht #WijZijnLimburg

Eygelshoven doet!

In Eygelshoven zijn de bewoners aan zet voor een gezonde en veilige woon- en leefomgeving. Bewoners mogen een invulling bedenken voor zeven stukken grond.

Video Poster

Video: Eygelshoven doet!

Nieuwe manier van samenwerken

De gemeente Kerkrade, woningcorporatie Wonen Limburg (eigenaar van de gronden), Provincie Limburg, Zuyd Hogeschool en IBA Parkstad werken samen aan dit project. Het is een nieuwe samenmanier van werken tussen partijen onderling en met bewoners.

De nieuwe werkwijze betekent dat de partijen geld en ondersteuning in menskracht beschikbaar stellen. Hiermee moeten activiteiten vanuit bewoners worden ondersteund die te maken hebben met ‘positieve gezondheid’. Door nadrukkelijk bewoners, overheden, instellingen en kennisinstituten met elkaar te verbinden, laten zij zien hoe het kan.


Wij zijn Limburg
Doe mee
andere items binnen dit thema