Skip to main content

Meer weten over dit initiatief?

Naar site van In Kepèl

Ook een inspirerend verhaal?
Deel mee
Wijken
Terug naar overzicht #WijZijnLimburg

De parel van Panningen

Panningen krijgt een gemeenschapshuis in de voormalige huishoudschool. Het projekt is een burgerinitiatief. Panningen had nog geen eigen dorpshuis. Hay Bouten is een van de drijvende krachten achter de bouw van het gemeenschapshuis. Hij werkt samen met 50 vrijwilligers aan het nieuwe pand.

29 verenigingen gemeld

Ondertussen hebben zich al 29 verenigingen gemeld om gebruik te gaan maken van de nieuwe faciliteiten. Daaronder horen bijvoorbeeld de Katholieke Bond voor Ouderen, het zangkoor en de biljartvereniging. In het gemeenschapshuis zit ook een activiteitencentrum voor mensen in een kwetsbare positie, zoals personen met een psychiatrische aandoening, verstandelijke beperking, of ouderen die kampen met eenzaamheid.

Ze zeggen altijd: 'In Panningen lukt niks'

Gebruikers beheren het zelf

Hay Bouten had vroeger een campingwinkel, maar is blij dat hij nu een ontmoetingsplek voor de mensen uit Panningen kan creëren. "Dat thuis zitten is niets voor mij. Ik moet onder de mensen zijn. Ze zeggen hier altijd: "In Panningen lukt niks. Maar als je nu ziet wat wij hier in korte tijd voor elkaar hebben gekregen met al die vrijwilligers. Als je wil, gaat alles!".

De gebruikers gaan het gebouw zelf beheren. De verenigingen zorgen voor het onderhoud, draaien de bardiensten en werken in de tuin. Die uren worden geregistreerd en de verenigingen krijgen korting op de huurprijs naar rato van het aantal vrijwilligersdiensten.

Video Poster

Video: De parel van Panningen


Ook een inspirerend verhaal?
Deel mee
andere items binnen dit thema