Skip to main content

Meer weten?

Kijk op de website van JINC.

Werken
Terug naar overzicht #WijZijnLimburg

Jongeren op weg helpen naar een baan

Jongeren op weg helpen naar een baan. Dat wil JINC, Jongeren Inclusief. Zo gingen Maastrichtse kinderen op bezoek bij Ziggo. "Als Netflix eruit ligt thuis, kun je dat nu zelf repareren".

Langdurige armoede terugdringen

Het initiatief van JINC sluit aan bij de ambitie om langdurige armoede in Limburg terug te dringen. Hoewel de situatie verbetert, heeft Limburg nog steeds nog 15 duizend kinderen die in armoede leven. Het CBS liet zien dat vooral de langdurige armoede een probleem is. Gezinnen die langere tijd in de geldproblemen zitten, komen daar maar moeilijk uit. Juist door kinderen rolmodellen te laten zien die ze thuis niet vaak tegenkomen, wil JINC die cirkel doorbreken. "Het kan zijn dat ze in hun eigen wijk minder beroepen om zich heen zien. En we willen graag dat kinderen zo veel mogelijk verschillende beroepen zien, zodat ze zelf kunnen kiezen: wat past bij mij?  En dat kan alleen maar door ze zoveel mogelijk beroepen te laten zien. Vandaag dus bij Ziggo Vodafone", zo vertelt Francis Bleijlevens van de Limburgse tak van JINC.

Proeven aan technische snufjes

Een van de meisjes die vandaag proeven aan de technische snufjes is Ula Alkhadraa, een slimme jongedame uit groep 8. Zelf weet ze eigenlijk al wat ze wil worden. Een vriend van haar vader is advocaat, dat zou ze ook graag doen. "Ik wil graag mensen helpen. Ik zie hoe hij dat doet, dat wil ik ook heel graag.".  Waarmee Ula de stelling onderschrijft dat kinderen vooral rolmodellen volgen. "Ik vind het heel belangrijk dat kinderen opgeleid worden voor het werk van de toekomst, banen die er waarschijnlijk nog niet zijn.", zo vertelt Paul Joosten van Ziggo Vodafone. "Voor kinderen die in die situatie zitten dat ze niet vaak in aanraking komen met technologie, is het heel erg belangrijk om ze daar aan te laten proeven. Dat ze zich er bewust van zijn dat het belangrijk is.". 

JINC heeft in Limburg afdelingen in Parkstad en Maastricht. De bliksemstages worden georganiseerd bij partner-bedrijven, die zich zelf ook betrokken voelen bij de problematiek. "We doen het vanuit een maatschappelijke betrokkenheid, maar het zou natuurlijk ook heel leuk zijn als deze kinderen straks bij Ziggo Vodafone komen werken", aldus Paul Joosten. "Het is voor ons belangrijk dat het vak techniek blijft leven bij de jeugd."


andere items binnen dit thema