Skip to main content
Leren
Terug naar overzicht Wij zijn Limburg

Meisjes in de techniek

Charon Niessen uit Reuver begeleidt nieuwe techniekstudenten. In de week van Girlsday ziet Charon dat de meiden bij de MBO laboratoriumopleiding de weg naar de techniek al hebben gevonden. De helft van haar eigen klas bestaat uit meisjes. Omdat techniek leuk is, zegt Charon, en omdat ze vrijwel zeker is van een baan met een goed salaris.

Ik wil graag iets toevoegen aan de wereld

Video Poster

Video: Meisjes in de techniek

Techniekplan Limburg

Voldoende technisch personeel afgestemd op de vraag vanuit het bedrijfsleven is belangrijk voor de ontwikkeling van Limburg. Met het Techniekplan Limburg zet de Provincie Limburg de koers uit voor een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Bij de uitvoering ervan zijn een groot aantal partners uit onderwijs, het bedrijfsleven, regionale overheden, betrokken. Landelijk is het Techniekpact afgesloten, daarvan vormt dit plan de regionale uitwerking voor Limburg. Het Techniekplan Limburg richt zich op het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs, hoger onderwijs en scholing van werkenden, op basis van 3 actielijnen:

  • Kiezen voor techniek: meer leerlingen kiezen voor een techniekopleiding
  • Leren in de techniek: inzet op doorlopende leerlijnen, state-of-the-art voorzieningen en publiek-private samenwerkingen zodat uiteindelijk meer leerlingen en studenten met een technisch diploma ook aan de slag gaan in de technologie/techniek
  • Werken in de techniek: mensen die werken in de techniek behouden voor de sector en mensen met een technische achtergrond die met ontslag bedreigd worden of al langs de kant staan, elders inzetten in de techniekbranche.

andere items binnen dit thema