Skip to main content
Leiderschap
Terug naar overzicht Netwerksamenwerking in de wijk

Zo doen we dat op de Donderberg

Donderberg is een wijk in Roermond die in veel cijferlijsten slecht scoort. Maar de laatste jaren wordt er keihard gewerkt aan de ontwikkeling van de wijk. Sinds 2012 zijn daar 4 partijen heel actief bij betrokken: gemeente Roermond, provincie Limburg, Wonen Zuid en Wonen Limburg. En het aantal actieve organisaties en partners groeit nog altijd. Vanaf het begin is er nauw contact met de bewoners op de Donderberg.

Wereld te winnen

Die 4 partijen voeren sinds 2015 structureel overleg rondom thema’s als wijkeconomie, woonzorg en onderwijs. Opmerkelijk was hoe weinig partijen elkaar kennen of met elkaar samenwerken. Er was (en is) een wereld te winnen voor zowel de organisaties als voor de wijk. 

Mensen maken de stenen

Goede resultaten zijn geboekt met een serie ‘centrumgesprekken’. Hiervoor waren alle actieve partijen in de wijk uitgenodigd, van ondernemers tot maatschappelijke organisaties. Ook de gemeente was hierbij aanwezig. Er is maar één doel: Donderberg laten bruisen. Niet alleen door een andere inrichting van de buurt, maar vooral door verstevigde samenwerking. Het zijn immers de mensen die de stenen maken. 

Bestuurders moeten meedoen

Dit leidt tot een veel betere samenwerking en afstemming tussen ‘de vier O’s’: overheid, onderwijs, ondernemers en omgeving. Om echt tot slagkracht te komen, is het ook noodzakelijk dat de bestuurders van de in de wijk actieve organisaties meedoen. Eind 2016 startte daarvoor het traject ‘Aan zet op de Donderberg’, waaraan bestuurders deelnemen, samen met hun ‘werkvloercollega’. Wat kunnen ze elkaar bieden om hun eigen doelstellingen te realiseren en tegelijkertijd het dagelijks leven van de bewoners te verbeteren?

Investeren in wij(k)kracht

Via het cursustraject ‘Ontdek je wij(k)kracht’ is geïnvesteerd in een tiental actieve bewoners. Zij vervullen als wijkcoach een sleutelrol in het vooruit helpen van medebewoners. Het resultaat: de kracht van de Donderberg komt steeds meer naar voren. Een mooi voorbeeld van netwerksamenwerking in een wijk, waarbij bewoners en professionals elkaar kennen. Waar formeel en informeel nauw samengaan. Met korte lijntjes en regelmatige contacten. Waar gezamenlijke innovatiekracht wordt verkend en benut. Om zo elkaars plannen en dromen te verbinden en te realiseren. Zo doen we dat op de Donderberg! 
Kijk ook eens op: www.donderbergroermond.nl

De uitgebreide versie van dit artikel verscheen in juli 2017 in het magazine 'Limburg waar het bloeit, waar het kraakt'.


andere items binnen dit thema