Skip to main content

Ken je de app Care-Free?

De app Care-Free biedt kinderen van 10-18 jaar en ouder informatie over kindermishandeling. Lees meer

Leiderschap
Terug naar overzicht

Limburg tegen kindermishandeling

Iedereen kan iets betekenen voor een kind dat opgroeit in een onveilige thuissituatie. Zelfs een klein gebaar kan een groot verschil maken.

Ik maak het verschil

In Nederland wordt gemiddeld één kind per schoolklas mishandeld. Wat kun jij doen? Het lijkt lastig om kindermishandeling te stoppen. Maar iedereen kan het verschil maken door een eerste stap te zetten. Een vriend met een luisterend oor, een alerte buurman, een huisarts die doorvraagt, een leerkracht die begrijpt wat het betekent of een hulpverlener die een collega coacht. Twijfel niet en ben er voor een kind dat wordt mishandeld. Meer: www.weektegenkindermishandeling.nl

Video Poster

Augeo biedt een gratis online cursus aan voor vrijwilligers om kindermishandeling te herkennen en er op de juiste manier mee om te gaan. De cursus 'Zorgen over een kind, en nu?' duurt ongeveer 1 uur en kun je op elk gewenst moment starten. Meer info

Beweging Limburg tegen Kindermishandeling

In september 2015 hebben Limburgse bestuurders, als ambassadeur ‘de beweging tegen kindermishandeling’ in gang gezet (waaronder de initiatiefnemers de burgemeester gemeente Maastricht en de Commissaris van de Koning, tevens voorzitter van de Beweging). Zij spannen zich in om kindermishandeling in Limburg terug te dringen én te voorkomen. Onder de ambassadeurs bevinden zich burgemeesters en wethouders van verschillende Limburgse gemeenten, maar ook bestuurders van onderwijs en jeugd-gezondheids(zorg) organisaties, politie, openbaar ministerie en rechtspraak. De diversiteit aan achtergronden onder de ambassadeurs zorgt voor een beweging binnen Limburg, die de aandacht op preventie en bestrijding van kindermishandeling levendig houdt en tal van (duurzame) activiteiten en initiatieven ingang zet. 

Downloads

Nieuwsbrief
Factsheet
Folder
Poster 'Er is maar één iemand nodig'
Poster 'Hulp en een luisterend oor'
Signaleringswaaier
 


andere items binnen dit thema