Skip to main content
Hub Vossen
Heb je vragen of opmerkingen?
Neem contact op
Leiderschap
Terug naar overzicht

De Nieuwe Armoede volgens de kerk

Ook de kerken in Limburg signaleren de Nieuwe Armoede. Hub Vossen is stafmedewerker van de Dienst Kerk en Samenleving van het bisdom Roermond. Hij constateert dat de onderkant van de Limburgse samenleving steeds verder wegzakt en nieuwe groepen zich melden.

Hub Vossen: "De eerste groep bestaat vooral uit mannelijke 45-plussers. Ze zijn hoogopgeleid en hadden jarenlang een goede baan, een mooie woning en een gelukkig leven. Maar opeens worden ze werkloos. Ze krijgen psychische problemen, die een zware wissel trekken op hun huwelijk. Als ze dan ook nog scheiden en geen werk meer vinden, stort hun leven in en zijn ze vaak de weg helemaal kwijt."

Kwetsbaar

"Een tweede groep is die van stateloze, allochtone jongeren van 18+. Vaak laagopgeleid, kwetsbaar en buiten het zicht van de leerplichtambtenaar. Zij zijn niet bij machte hun leven in te richten en belanden snel in het criminele circuit. Deze groep kan haar hulpvraag niet beschrijven en dus is het probleem niet zichtbaar. Een derde kwetsbare groep zijn de 300.000 woonwagenbewoners, Roma en Sinti in Limburg."

Deze groep kan haar hulpvraag niet beschrijven en dus is het probleem niet zichtbaar.

Vertrouwen winnen

"Het is nodig om met mensen een langduriger contact aan te gaan, vertrouwen te winnen en echte verbinding te maken. Dat kan niet met spreekuurtjes van 45 minuten. Dat kost tijd. Bovendien moet die verbinding gebaseerd zijn op respect. Accepteer dat iemand een andere leefstijl heeft. Gebruik niet te snel het stempel 'onaangepast'. En laten we vooral bouwen aan contacten in de buurt."

Bedreiging

Hub Vossen noemt een concrete bedreiging om tot echte oplossingen te komen. "Bestaande instellingen zoeken voor deze groepen vooral naar oplossingen vanuit hun juridisch kader. Ze stellen hun eigen speelveld als grens, om geen risico’s te lopen. Een voorbeeld: 'SchuldHulpMaatje' is een samenwerkingsproject met Humanitas, Alcander en Impuls waarbij vrijwilligers starten waar de professionals stoppen. Diezelfde professionals vragen nu wat er gebeurt als die vrijwilligers fouten maken. Deze discussie bedreigt het project. Terwijl SchuldHulpMaatje Heerlen met 80 vrijwilligers al meer dan 750 mensen heeft geholpen."

Meer weten over SchuldHulpMaatje?
Kijk op: www.schuldhulpmaatje.nl
 

De uitgebreide versie van dit artikel verscheen in juli 2017 in het magazine 'Limburg waar het bloeit, waar het kraakt'.


Heb je vragen of opmerkingen?
Neem contact op
andere items binnen dit thema