Skip to main content
Ook een inspirerend verhaal?
Deel mee
Gezondheid
Terug naar overzicht Raadsconferentie

Gezondheidsachterstanden gezamenlijk aanpakken

Vergt de gezondheidsachterstand van Zuid-Limburg een gezamenlijke aanpak? Ja, luidde het eensgezinde antwoord van de zaal aan het slot van een drukbezochte raadsconferentie op 18 februari 2019. De wil om ‘samen’ een trendbreuk te bewerkstelligen, lijkt groter dan ooit. En met ‘samen’ wordt dan bedoeld: partijen variërend van de politiek en beleidsmakers, tot het onderwijs, de zorg en het onderzoek.

Er is meer nodig...

“Het goede nieuws is dat er al veel gebeurt in Zuid-Limburg. Het idee is om acties meer op elkaar af te stemmen en de krachten te bundelen”, opende gespreksleidster Simone van Trier de conferentie. Deze vond plaats op een symbolische plek: in de aula met kantine van het Sintermeertencollege in Heerlen, waar middelbare scholieren gestimuleerd worden om gezond(er) te eten. Een mooi voorbeeld van een actie die misschien een beetje bijdraagt aan de gewenste trendbreuk. Maar er is duidelijk meer nodig, want ondanks alle inspanningen tot nu toe, is de gezondheidsachterstand nog steeds een feit.

Heel goed dat beleid en praktijk hier vandaag bij elkaar gebracht worden


Ook een inspirerend verhaal?
Deel mee
andere items binnen dit thema