Skip to main content

Meer informatie

Xonar jeugd- en opvoedhulp

Ook een inspirerend verhaal?
Deel mee
Gezondheid
Terug naar overzicht

Als opvoeden niet vanzelf gaat

Renate was door allerlei omstandigheden niet in staat om voor haar zoontje Nordine te zorgen. Een pleeggezin bood uitkomst. Zowel ouders als pleegouders worden ondersteund door een pleegzorgbegeleider van XONAR. Samen vormen ze ‘het team Nordine’.
Video Poster

Video: Zelf & Co - Opvoeden en Opgroeien | Aflevering 5 | Renate & Nordine

Een veilige, gezonde en onbezorgde jeugd

Kinderen verdienen een veilige, gezonde en onbezorgde jeugd. Een fijne jeugd draagt bij aan een evenwichtige ontwikkeling tot zelfstandige volwassene. Het allerbelangrijkste voor een positieve en gezonde ontwikkeling van het kind is de relatie met de ouders en het opgroeien in een veilige thuissituatie, evenals actief deelnemen in school en de samenleving. Het is van belang dat een kind thuis normen en waarden leert, dat ouders het kind emotioneel ondersteunen en dat zij de ruimte geven om zich te ontwikkelen. Een kind heeft daarnaast ook structuur en grenzen nodig. Opvoeden gebeurt niet alleen thuis. Ook bijvoorbeeld familieleden, buren, een leerkracht, de trainer van een sport-vereniging en leeftijdsgenoten spelen een belangrijke rol.

Een netwerk van ondersteuning

Soms gaat opvoeden en opgroeien niet vanzelf en ontwikkelt een kind zich niet goed. Bijvoorbeeld doordat de ouders (nog) niet zo goed weten hoe ze hun kind het beste kunnen opvoeden. Het kan ook dat het kind een ontwikkelingsstoornis of een ontwikkelingsachterstand heeft waardoor gedragsproblemen ontstaan. Dat is vaak moeilijk voor de ouders, en niet zelden weten zij zich geen raad met deze situatie. Ondersteuning uit het netwerk van het gezin, van vrijwilligers, de huisarts, een medewerker van een sociaal wijkteam of een CJG kan dan nodig zijn. Als deze extra ondersteuning niet toereikend is omdat de problemen te groot of te complex zijn, is er specialistische hulp nodig.

Dit is één van de portretten uit de serie Zelf & Co. Zelf & Co is in 2014 opgezet als samenwerkingsverband van vijftien zorg- en welzijnsinstellingen, gemeenten en andere (overheids)organisaties die actief zijn op het gebied van wonen, welzijn en zorg. In de video's laten Limburgers zien hoe zij, soms met hulp van anderen, weer regie nemen over hun eigen leven.


Ook een inspirerend verhaal?
Deel mee
andere items binnen dit thema