Skip to main content
Ook een inspirerend verhaal?
Deel mee
Gezondheid
Terug naar overzicht Wij zijn Limburg

Al vier generaties getraind

Vier generaties voetballers trainde Hein Raets al in Schinveld. Bijna 80 jaar oud is hij, maar Hein heeft nog steeds de D1 onder zijn hoede. Discipline is nog altijd cruciaal voor de gedreven voetbaltrainer. Tot groot plezier van zijn 12-jarige spelers, die Hein een geweldige trainer vinden. En fantastisch voor Hein, die zelf veel energie haalt uit zijn uren op het voetbalveld.
Video Poster

Video: 80-jarige trainer

Vrijwilligerswerk doen?

De Provincie Limburg werkt samen met diverse maatschappelijke organisaties. Veel van hen maken gebruik van vrijwilligers. Door goed samen te werken wordt kennisuitwisseling bevorderd tussen de verschillende organisaties en worden sociale verbanden versterkt. Uiteindelijk met als doel dat zoveel mogelijk mensen een rol kunnen spelen in de samenleving. In het beleidskader Maatschappelijke Organisaties 2017-2020 kun je lezen hoe de maatchappelijke organisaties werken en welke vraagstukken zij aanpakken.

POVL

De Provinciale Ondersteuning Vrijwilligerswerk Limburg (POVL) is één van die maatschappelijke organisaties. Deze heeft als doel het verbeteren van de kwaliteit door ondersteuning van het vrijwilligerswerk in Limburg in het algemeen en van de vrijwilligerscentrales in het bijzonder. De activiteiten zijn er met name op gericht de vrijwilligers van de vrijwilligerscentrales te ondersteunen.


Ook een inspirerend verhaal?
Deel mee
andere items binnen dit thema