mei 16, 2022

Dorpslab in Meerssen zoekt dwarsverbanden

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

#WijZijnLimburg

Dorpslab in Meerssen zoekt dwarsverbanden

Hoe zorg je voor verbindingen in een dorp in een tijd waarin kerken verdwijnen en het verenigingsleven steeds minder wordt? Stichting Duurzaam Meerssen organiseert dorpslabs om samen met inwoners, ondernemers en overheid dwarsverbanden te leggen. “Deze nieuwe context waarin we leven, vraagt om andere vormen van zelforganisatie", aldus bestuurslid Herman Langenveld.

De stichting wil duurzaamheid in Meerssen in de meest brede zin bevorderen. “Hiervoor verbinden wij burgers, bedrijven, instellingen en de lokale overheid met elkaar.” Het gaat dan niet alleen om het klimaat, maar ook om een sterke sociale infrastructuur.” Herman noemt een paar voorbeelden van gerealiseerde initiatieven. De Vlindertuin in Bunde waar natuur, educatie en ontmoeting samenkomen. En de oprichting van de stichting Samen Meerssen waarmee activiteiten binnen het sociale domein worden ondersteund. “Denk daarbij aan huiskamers en beweegprojecten voor ouderen”, licht hij toe.

Buiten de eigen bubbel
“In elk dorp en elke stad zijn veel enthousiaste mensen die iets voor de samenleving doen. Prachtig, maar de meeste organisaties focussen maar op één aspect. Ieder heeft zijn eigen dingetje. De overheid stimuleert die verzuiling doordat ze organisaties betaalt voor een enkele taak of activiteit.. Duurzaam Meerssen maakt zich dan ook sterk voor meer dwarsverbanden. Neem een voetbalclub, die hoeft zich niet alleen op de sport te richten maar kan bijvoorbeeld ook armoede bestrijden en de sociale ontwikkeling van kinderen bevorderen. Hiervoor heb je mensen nodig die bereid zijn om buiten hun eigen bubbel te denken.”

Een voetbalclub kan bijvoorbeeld ook armoede bestrijden

Platform
De stichting werkt volgens de principes van een dorpslab. “We zijn een platform dat mensen met bepaalde expertises samenbrengt. Op creatieve manieren gaan we aan de slag met thema’s die in ons dorp spelen. En daar betrekken wij ondernemers, maatschappelijke organisaties, de gemeente en inwoners bij.” Verbindingen, daar draait het dus om. Een mooi voorbeeld daarvan is het project Dubbel Duurzaam. Hierbij krijgen woningeigenaren inzicht in verbeteringen die leiden tot meer duurzaamheid én waarmee mensen langer thuis kunnen blijven wonen. “Twee vliegen in één klap”, zegt Herman. “Op dit moment zijn we bezig met het Geuleiland, een eiland gelegen tussen de aftakkingen van rivier de Geul. Op deze plek moeten veel functies samenkomen. Recreatie, duurzaamheid, ontmoetingen, sport...”

'Ga aan de slag'
In gesprek gaan en interesse hebben in de ander is volgens Herman cruciaal om initiatieven van de grond te krijgen. “Vanuit verbindingen tussen mensen kun je verder bouwen”, zegt Herman. “Wil je een speeltuin in de buurt? Ga met je buren aan de slag en maak een plan. Er is vaak meer mogelijk dan je denkt. Het gaat zeker niet allemaal vanzelf en sommige processen duren lang, maar waar een wil is, is een weg!”

Meer informatie: Stichting Duurzaam Meerssen

Wat is een dorpslab?
Een dorps- of stadslab verbindt de kracht, talenten en energie van de eigen inwoners. In het dorpslab denken ze samen na over innovatieve manieren om hun leefomgeving te verbeteren en te vitaliseren.

Ook een mooi initiatief?
Deel het!

 


#Wij Zijn Limburg
Spoorplein 28
6411 NZ  Heerlen
KvK: 72333707
info@wijzijnlimburg.com

Album