juni 27, 2022

Dit zijn de finalisten van Onze Buurt 2019

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Dit zijn de finalisten van Onze Buurt 2019

Bij de zes finalisten van Onze Buurt 2019 komen de thema’s jeugd en groen ruim aan bod. De jury was erg verheugd met de aandacht voor de toekomstige generaties en waardeerde de zorg voor natuur en milieu.
De jury van Onze Buurt had een zware kluif aan het selecteren van de 6 genomineerden van Onze Buurt 2019. De kwaliteit van de 84 inzendingen was over het algemeen hoog en dat maakte het moeilijk om zes projecten voor de tweede ronde aan te wijzen. “Ruim 80 participerende burgers of groepen geven met de ingediende plannen aan, dat ze zelf willen investeren in hun wijk. Het liefst zouden we ze allemaal belonen met een prijs”, zegt juryvoorzitter Michiel Sluijsmans van Onze Buurt.

Onderstaande projecten sprongen er volgens de jury uit en zijn door naar de finale:

  • Speulbos in Tienray
  • Ontmoetingsplek De Ketel in Meerssen
  • CUT! popup bios Beekdaelen
  • Project KOE! (Koken Ontmoeten Eten) in Beek
  • Sfeerkeepers in Venlo
  • Bijenlint Wyckerpoort van de Byeboere in Maastricht

Voorzitter Michiel Sluijsmans: “De jury koos deze projecten vanwege hun kracht, verbinding, originaliteit en betrokkenheid. Allen dragen zij bij aan sterkere en vitalere wijken, dorpen en buurten in Limburg.’

Speulbos
Het Speulbos in Tienray is een initiatief voor een natuurspeeltuin van, voor en door de jeugd van het dorp. De jongeren zijn actief van plan tot en met uitvoering, met hulp van volwassenen. De jury van Onze Buurt viel vooral op de betrokkenheid van de jeugd.

Ontmoetingsplek De Ketel
Ook uit de categorie jeugd: de plannen van Ontmoetingsplek De Ketel in Meerssen. Het inloophuis in de volksbuurt Meerssen-West draait al 5 jaar zeer succesvol, maar de vrijwilligers willen het aantrekkelijker maken voor de jeugd in de wijk.

CUT! popup bios
Vanwege de originele manier om tot verbinding te komen, koos de jury ook het Beekdaeler project CUT! popup bios. De initiatiefnemers zijn verenigingen uit de dorpen van de kersverse fusiegemeente. Ze willen het verdwijnen van voorzieningen uit de dorpen - en de daarmee wegvallende sociale contacten - compenseren met een rondreizende popup bios.

KOE!
Project KOE! in de wijk De Carmel in Beek is door de jury geselecteerd als beloning voor het vele dat al bereikt is in de wijk met vooral sociale huurwoningen. De nominatie moet een stimulans zijn om door te zetten bij het verbinden van de zeer diverse groepen door middel van koken en eten.

Sfeerkeepers
Het Venlose project Sfeerkeepers vroeg steun voor onder meer het lesmateriaal voor de straatjongeren die worden opgeleid tot sfeerkeeper. De jury van Onze Buurt prijst het idee om negatief gedrag om te buigen naar een positieve houding bij jongeren.

Bijenlint
En het zesde project dat de finale haalt van Onze Buurt is het Bijenlint in de volkswijk Wijckerpoort in Maastricht. De imkers van Byeboere willen met de buurtbewoners en geïnteresseerden uit omliggende wijken, de natuur een handje helpen door bijenkasten neer zetten en te verzorgen. Goed voor de natuur en voor de samenhang in de wijk.

Juryleden
In de jury van Onze Buurt zitten Michiel Sluijsmans, Axel Zinken en Luc van den Bergh als afgevaardigden van de Limburgse woningcorporaties, Kristel Ashra namens het Oranje Fonds, namens de Provincie Limburg schuift gedeputeerde Robert Housmans aan die de Sociale Agenda in zijn pakket heeft en Bert Vrolijk zit op persoonlijke titel in de jury als deskundige in het maatschappelijk middenveld.

Spoorboekje
Deze herfst krijgen de genomineerden royaal aandacht via de site en sociale media van Onze Buurt, bij L1 TV en De Limburger en VIALimburg. Daarmee moeten de projecten een inspirerend voorbeeld zijn voor andere wijken in Limburg. 14 november geven de finalisten een presentatie voor de jury en daarna wordt het beste project gekozen dat de hoofdprijs wint. Er is een prijzenpot van € 60.000. De feestelijke prijsuitreiking is 29 november.

Achtergrond Onze Buurt
Onze Buurt wordt dit jaar voor de zesde keer georganiseerd door de woningcorporaties die verenigd zijn in Ons Limburg, samen met het Oranje Fonds en Provincie Limburg. Ze willen daarmee de burgerparticipatie in dorpen en wijken stimuleren. L1 en De Limburger + VIALimburg ondersteunen de actie door de vrijwilligers van de buurtprojecten een podium te bieden.

Meer informatie
Kijk op de website van Onze Buurt