juni 27, 2022

Wegwijzer in de puzzel van cijfers en letters

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

#WijZijnLimburg
Wegwijzer in de puzzel van cijfers en letters
Ongeveer 2,5 miljoen volwassenen in Nederland hebben moeite met lezen, schrijven, rekenen en/of computeren. De bibliotheek in Beesel opent een taalpunt om hen te helpen. Een groep van 27 vrijwilligers verzorgt deze cursussen in de Maas en Peel-bibliotheek van Beesel.

Laaggeletterdheid

De statistieken over laaggeletterdheid laten zien dat er met name in steden als Venlo, Kerkrade, Heerlen en Roermond veel inwoners zijn die moeite hebben met lezen en schrijven. In de hele provincie hebben meer dan 80.000 volwassenen moeite met lezen en schrijven.

Veel schaamte

Het probleem speelt bij mensen die pas in Limburg zijn komen wonen, zoals arbeidsmigranten of vluchtelingen. Het overgrote deel van de laaggeletterden stamt uit families waarvan de kinderen al vroeg gingen werken, zoals in de landbouw en industrie. Schaamte vormt een drempel om hulp te zoeken.Kletsen

De Poolse Gabriela Cienieuwicz is sinds 3 jaar in Nederland en leerde de taal in Beesel. Doordat ze ondertussen redelijk kan kletsen, leren nu ook haar Poolse ouders Nederlands. "Thuis probeer ik ook af en toe Nederlands te praten. En ik neem mijn moeder nu meer naar dit Taalpunt."

Cruciaal

De opening van het Taalpunt werd verricht door gedeputeerde Robert Housmans. Dat is opvallend, omdat de provincie Limburg formeel geen verantwoordelijkheid heeft op dat beleidsterrein. "Dat klopt, maar wij vinden taal cruciaal in de samenleving", zegt Housmans. "Als zoveel Limburgers door laaggeletterdheid niet goed mee kunnen doen in het maatschappelijk verkeer, dan hebben we een probleem."

De gedeputeerde noemt taal het bindmiddel in onze samenleving. "Daarom vinden we die investering belangrijk, ondanks dat het niet onze taak is."

Meer info

Het Taalpunt in de bibliotheek van Beesel is iedere woensdag geopend tussen 10.00 en 12.00 uur.


#Wij Zijn Limburg
Spoorplein 28
6411 NZ  Heerlen
KvK: 72333707
info@wijzijnlimburg.com

Album