augustus 10, 2022

Hulpverleners over toenemende armoede

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Meer aanvragen bij hulpverleners

Corona veroorzaakt meer financiele problemen

Volgens de meest recente cijfers leven 67-duizend volwassenen in Limburg in armoede en groeien meer dan 15-duizend kinderen in armoede op. De kans op kinderarmoede is in Heerlen en Kerkrade het grootst. In Zuid-Limburg valt bijna 9 procent van de huishoudens onder de armoedegrens en het gaat daarbij om bijna 50-duizend mensen. Het is de stellige overtuiging van hulpverlenende organisaties dat door Corona deze aantallen sterk zullen toenemen.

Zoals bijvoorbeeld de Werkplaats Financiën Sittard-Geleen. De werkplaats is een initiatief van Dick Haster. Hij is een specialist in schuldhulpverlening. Dick helpt met een groep vrijwilligers mensen in financiële nood. Onder de vrijwilligers zitten mensen die zelf met schuldsanering te maken hebben gehad. Zij weten hoe snel het kan gaan en vooral hoe je kunt voorkomen dat het nog erger wordt. Vaak is hier het advies: “voorkomen is beter dan genezen”. Alleen melden mensen zich over het algemeen te laat.

Dick Haster: “Corona heeft de boel behoorlijk op z’n kop gezet. Financiële problemen zijn blijvend. Sterker nog er wordt een enorme toestroom van nieuwe gevallen verwacht. Daar komt nog bij dat deze zomer organisaties, zoals de Sociale Dienst vaak slecht te bereiken waren. Zij kampten zelf met de gevolgen en de maatregelen van Corona. Veel regelingen lopen daardoor achter.

De mogelijkheden om iets bij te verdienen worden minder en dat werkt weer door in huishoudens die zich met wat extra inkomsten staande konden houden. Werkloosheid stelt mensen voor nieuwe bezuinigingen, aanpassing is voor veel mensen lastig. Reserves raken op en dan beginnen vaak de problemen. Het nieuwe fonds dat schulden kan ‘opkopen’ klinkt goed maar moet zijn effect nog bewijzen. Veel hangt af van de uitvoering van maatregelen door gemeenten. De problematiek zal dus wel omvangrijker worden.

De steunmaatregelen van de regering lijken een steun voor kleine zelfstandigen. Als die verstandig zijn schatten ze de kansen op herstel van hun beroep of bedrijf weloverwogen in en stoppen bijtijds als dat onontkoombaar is. Het gevaar is dat de problemen alleen maar vooruitgeschoven worden. Het is wenselijk dat gemeenten meer ondersteuning bieden aan zelfstandigen, niet alleen vanuit economisch oogpunt maar ook vanwege de leefbaarheid in de gemeenten.

Wat ouderen betreft, daar zie je hoe financiële problemen op meer levensgebieden doorwerken. Het gaat dan in de eerste plaats om de angst voor lastenverzwaring en inkomensdaling (pensioenen). Maar het gaat bovendien om de groep ouderen die toch al geen hoog pensioen ontvangen; zij maken zich zorgen over gezondheid en eenzaamheid. Er is weinig oog voor verbanden daartussen en oorzaak-gevolg relaties. Wat mij betreft ligt de focus te veel op economie en te weinig op sociaal welzijn”, aldus Dick Haster van de Werkplaats Financiën Sittard-Geleen.

www.wpfinancien.com
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel: 06-13443371
Adres: Sociaal Centrum Land van Gulick, Engelenkampstraat 25
6131 JD || Sittard (NL)

Platform Sociale Zekerheid Noord- en Midden-Limburg


De Spreekuren Sociale zekerheid richt zich op een andere doelgroep. Paul Berden, coordinator vrijwilligers Noord-en Midden-Limburg: “Wij verschillen van aanpak ten opzichte van Dick Haster van de werkplaats financiën in Sittard-Geleen. Dick houdt zich met name bezig met begeleiding van mensen met lage inkomens en schuldsanering. Wij richten ons op mensen die volledig vastlopen in het woud van regelgeving met name op het gebied van arbeidsrecht en arbeidsongeschiktheid. Het gaat om mensen die wel of niet in aanmerking komen voor de ziektewet, WAO, Wajong-regeling, Bijstand en WW”, aldus Paul Berden.

Paul Berden kijkt vooruit naar de komende maanden. “Wij verwachten een toename van WW aanvragen en door de korte rechten van met name jongeren zullen er meer bijstandsaanvragen volgen. Echter de jongeren zullen dit veelal zelfstandig regelen, maar de ouderen, zo vanaf 50 jaar, zullen wel onze hulp inroepen, zeker op het gebied van de transitievergoeding. Transitievergoeding, is een vergoeding die een werknemer bij een ontslag meekrijgt van zijn werkgever. Het geld is bedoeld voor omscholing of het opstarten van een bedrijf. De verwachting is dat bedrijven toch proberen daarop te besparen.

Paul Berden is niet heel enthousiast over het nieuwe steunpakket van 11 miljard euro van het Kabinet: “Het is veel geld en het zal zeker leed verzachten, maar wij verwachten toch dat vooral de lager opgeleiden, en vaak laagst betaalden, het eerst ontslagen gaan worden. Zij zullen snel tussen wal en schip geraken. Hopelijk weten die mensen ons te vinden voor hulp bij o.a. de aanvraag van een uitkering.

Zelfstandigen zullen meer en meer een beroep doen op de uitkering van de gemeente en velen zullen het niet redden, verwacht Paul Berden: “dat is erg jammer, zeker gezien het feit dat een aantal jaren terug heel veel WW-ers en mensen in de bijstand gestimuleerd werden een eigen bedrijf te beginnen. Zij hebben waarschijnlijk nog geen buffer kunnen opbouwen en zijn vaak niet verzekerd voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Hopelijk komt voor die mensen een goede regeling”.

Volgens Paul Berden zullen de ouderen, de groep vanaf 50 jaar, het de komende moeilijk krijgen: “Die zijn vaak al behoorlijk opgebrand en dachten de zekerheid te hebben om tot hun pensioenleeftijd bij een werkgever te kunnen blijven. Zij zijn niet zozeer gewend aan het hoppen van werkgever naar werkgever”.

Platform Sociale Zekerheid Noord- en Midden-Limburg
Reigerstraat 2, 5912 XN, Venlo
tel. 06-29530550 (tot 18.00 uur)
www.wao-venlo.nl/
E-mail algemeen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


SchuldHulpMaatje Parkstad

SchuldHulpMaatje Parkstad verstrekt hulp bij alle vormen van financiële problemen dan wel hulp bij diverse regelgevingen van de overheid als het gaat om financiële vraagstukken. SchuldHulpMaatje wordt gezien als de gesprekspartner met de overheid. Ze werken met een kleine 100 vrijwilligers bij SchuldHulpMaatje, maar wel vrijwilligers met kennis en ervaring. Zo werkt er een oud-directeur van de Belastingdienst en een oud-directeur van de Sociale Dienst en uiteraard vele ervaringsdeskundigen.


Jacqueline Koenen van SchuldHulpMaatje over de komende maanden: "Wij zien de komende tijd als onvoorspelbaar. We verwachten een toestroom van het aantal hulpvragen, maar dat hangt uiteraard nauw samen met de ontwikkeling rond het virus en de overheidsmaatregelen. Onze reguliere diensten hebben we Corona proof ingericht. Daarnaast hebben we de mogelijkheid om met de cliënten te chatten en beeldbellen. Momenteel werken we alleen op afspraak".

"Gekeken naar onze doelgroep is het lastig om te zeggen waar de nood het hoogst is. We zien momenteel een toename bij de ondersteuning bij het aanvragen van een uitkering. Ook zien we steeds vaker dat mensen in acute nood komen, waardoor we vaker samenwerken met andere projecten voor bijvoorbeeld voedselpakketten. We zijn bang dat bij velen de schuldenproblematiek zal verergeren", aldus Koenen.

Koenen vervolgt: "Veel overheidssteun gaat naar ondernemers. Zij vallen niet direct binnen onze doelgroep. SHMP richt zich op thuisadministratie. Het is moeilijk om te zeggen of het gedeelte van dit pakket dat zich richt op sociale ondersteuning voldoende zal zijn. We juichen overigens toe dat jongeren werkeloosheid is opgenomen in dit pakket. We zien dat steeds meer jongeren tegen financiële uitdagingen aanlopen".

"Vraag tijdig hulp! Dit geldt voor iedereen zowel particulieren als ondernemers. Wanneer je onverhoopt ontslagen wordt, wacht dan niet totdat het water aan je lippen staat. Trek aan de bel en laat een budgetcoach met je meekijken naar wat de mogelijkheden zijn. Zij kunnen je helpen om ervoor te zorgen dat financiële uitdagingen niet uitgroeien tot problemen waar je zelf nog maar moeilijk uitkomt", adviseert Koenen.

“Heerlen kende afgelopen jaar maar liefst 1500 verwerkte hulpaanvragen en Kerkrade 400”. Volgens Koenen is dit maar een topje van de ijsberg als het gaat om armoede. “Heerlen is in de regio het meest getroffen. Er is veel armoede en ongeletterdheid. En dan is er de generatiekwestie, waarbij armoede van generatie op generatie wordt overgedragen. Heel moeilijk om deze trend te doorbreken”.

De economische vooruitzichten voor Parkstad zijn niet rooskleuring, maar toch willen de mensen achter Schuldhulpmaatje niet capituleren: “Uiteraard gaan we hulp bieden waar we kunnen. Ondertussen zetten we twee nieuwe trajecten uit. “We starten op scholen lesprogramma’s hoe je moet omgaan met je geld en er wordt een traject opgestart om de generatiekwestie onder controle te krijgen en te doorbreken, zodat een nieuwe generatie een eigen toekomst kan opbouwen met een opleiding en werk”.

www.shmparkstad.nl
Kruisstraat 103, 6411 BS Heerlen
045-5602525

Stichting Mentorschap in Sittard

In de tv-serie besteden we eveneens aandacht aan de Stichting Mentorschap in Sittard. Mentorschap is bedoeld voor mensen die niet goed voor zichzelf kunnen opkomen en geen familie of anderen hebben om op terug te vallen. Het gaat om meerderjarige personen die door hun ziekte of beperking in bepaalde situaties moeite hebben met het begrijpen van informatie en het nemen van beslissingen. Voor hen is het ingewikkeld de regie te houden wanneer het gaat over hun verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling. Een mentor (is een vrijwilliger) van deze stichting helpt hen daarbij. Nadat de kantonrechter een verzoek tot mentorschap heeft ontvangen, overlegt hij eerst met alle betrokkenen. Dat zijn de cliënt, de mentor en belangrijke anderen, zoals een arts of familielid. Op basis daarvan bepaalt de kantonrechter of hij mentorschap instelt en wie de mentor wordt. De stichting richt zich op het sociale aspect; het moet een soort maatje worden. Dat heeft nogal onder druk gestaan de laatste tijd. De draad wordt nu weer opgepakt. Een nadere kwetsbare groep dus....ook weer met vrijwilligers


Stichting Mentorschap
www.stmentorschaplimburg.nl
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06-10148980

 


#Wij Zijn Limburg
Spoorplein 28
6411 NZ  Heerlen
KvK: 72333707
info@wijzijnlimburg.com

Album